Hvor lenge er det lov å spille høy musikk?

Enten du ønsker å ha en fest eller er lei naboens bråk, har vi samlet tips og info du må tenke på samt hvilke regler man må forholde seg til for å spille høy musikk.
@karljkhedin

Reglene for hvor lenge man kan spille høy musikk vil variere avhengig av hvor du bor og hvilke lokale forskrifter som gjelder.

Disse punktene må du ta i betraktning for om det er lov å spille høy musikk, og hvor lenge:

  • Normalt sett blant kommunene skal det være nattero mellom kl. 23.00 og 06.00.
  • Det er lover om helligdagsfred
  • Naboloven er vag på støy og musikk, men i § 2, angår urimelig støyende adferd.

Det viktigste av alt er å være en god nabo, og informere de rundt seg om planen er å spille høy musikk på en lørdag, f.eks. Er det slik at du ønsker å spille høy musikk må være ekstra forsiktig om du bor ved studentbyer, daghjem, barnehager, parker, skoler, sykehus, omsorgs- og pleieinstitusjoner. Logisk tenkning og folkeskikk kommer lang vei.

Høy musikk fra nabo?

Det er vanskelig å vite hva man faktisk skal gjøre om naboen bråker. De fleste vil jo ha godt forhold til sin nabo, så om naboen har fest og spiller techno til natterstider må du finne ut om du har noe grunnlag for å klage på atferden.

Den beste sjansen du har for å klage på støy er med Naboloven § 2, hvor det står at “ingen må ha, gjøre, eller sette i gang noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller til ulempe for naboens eiendom”

I loven er unødvendig støy et veldig vagt grunnlag, men det er ganske klart på søndager at man ikke driver med masse hagearbeidet med motorsager osv som bråker for naboene. 

Om bråket fortsetter i nabolaget er det par ting du kan gjøre. En av disse er å kontakte politiet, men det er ikke alltid de har kapasitet til å prioritere slike henvendelser. Et annet alternativ er å finne ut hvem som holder festen, gi tilbakemelding om støyen og spørre om de kan dempe musikken. Dersom festen fortsetter å være bråkete, kan man vurdere å klage til styret i borettslaget eller sameiet.

Området du bor i vil være avgjørende

Hvor du bor vil være avgjørende på hvor lenge det er lov å spille høy musikk. Bor du i et leilighetskompleks, borettslag eller sameie, vil området ha egne ordensregler som er spesifikke til der du bor.  Sjekk også ut din kommune sine regler på deres nettside.

Related Posts