Musikkleker for barn: 10 gode aktiviteter for undervisning og moro

Musikk er en fantastisk måte å engasjere barn på. Ved å bruke sang og lek i undervisningen kan lærere stimulere barnas kreativitet og samarbeidsevne. Med musikkleker lærer de på en morsom måte.
jente i et klasserom som lytte til musikk

Her er 10 gode musikkleker for barn, som lærere eller foreldre kan bruke i undervisning og lek.

1. Rytmesjefen

rytmesjefen er en morsom lek for barna som kombinerer takt og samspill
Rytmesjefen er en morsom lek for barna som kombinerer både takt og samspill

Rytmesjefen er en god og morsom rytmelek for barna. Rytmesjefen er en flott måte å lære barna om rytme, timing og samspill.

Slik leker man Rytmesjefen

 1. En eller to elever/barn går ut av rommet
 2. Imens velger en lærer eller de andre barna ut rytmesjefen.
 3. Rytmesjefen skal deretter styre hva slags rytme som skal holdes (klappes, trampes).
 4. Når barna har kommet inn i rytmen skal de som gikk ut av rommet komme inn igjen.
 5. Deretter skal de som var ute av rommet prøve å finne den personen som er rytmesjefen.
 6. For å gjøre det enda vanskeligere kan rytmen endres etter hvert.

2. Bro, bro brille

Bro, bro, brille er en tradisjonell barnesang som kan kombineres med lek og bevegelser. Du lekte den sikkert en eller annen gang da du var mindre, da den har røtter i Norge helt fra 1848. Leken er gammel, men blir fortsatt lekt over hele verden med forskjellige tekster og melodier.

Slik leker man bro, bro brille:

 • To av barna skal lage en bro med hender, hvor de andre barna skal gå i rekke under broen på rundgang.
 • Alle barna synger ‘bro bro brille’ frem til de kommer til ordet “gryte”. Det er da de to som holder broen skal fange den personen som er under broen da det siste ordet i sangen er sagt.
 • De to som former broen skal finne på ett ord hver før leken begynner. F.eks navn på mat som ‘pølse’ eller ‘pizza’. Dette er de to valgene den som blir fanget får velge mellom. Det ordet det fangede barnet velger, er den personen han/hun må stå bak i det de fortsetter ‘bro bro brille’ med de gjenstående i leken.
 • Dette gjentas helt til sistemann er fanget. Da har begge som former broen samlet likesinnede bak seg som også f.eks liker pølse best.
 • Til slutt så gjenstår det bare en drakamp mellom lagene hvor man kan kåre et lag med vinnere. 

Sangteksten til ‘Bro bro brille’:

Bro bro brille,

Klokka ringer elleve

Keiseren står på sitt høyeste slott,

Så hvit som en mann,

Så sort som en brann.

Fare fare krigsmann

Døden skal du lide!

Den som kommer aller sist

Skal i den sorte gry-y-y-y-yte!

3. Dansekonkurranse

La barna danse til musikk. Dette kan være en flott måte å la barna utforske bevegelse og kroppsbeherskelse, samtidig som de har det gøy og lærer om musikk. 

Slå sammen barna i grupper og velg en morsom sang og la barna konkurrere om hvem som kan komme opp med den beste dansen. Du kan også ha ulike kategorier som ‘mest energisk’, ‘morsomst’ eller ‘mest kreativ’.

4. BlimE-dansen

@nrksuper

BlimE-dansen til NRK Super er en årlig konsept hvor man kan få med alle barna på å danse den samme dansen i lag. Musikken har tekst med sterke budskap som får alle til å spille på samme lag, og gjøre hverandre gode.

På NRK Super sin nettside kan du finne årets BlimE-dans. Her får du litt inspirasjon fra BlimE-dansen fra 2018 som virkelig fikk hele Norge til å danse på lag.

5. Bjørnen sover

Dette er en lek som passer godt til barn i alle aldre, og som fungerer godt ute og i en gymsal. Bjørnen sover, leken går ut på at et barn skal være bjørnen som ligger i midten av sirkelen de andre barna skal forme rundt. Bjørnen kan være dekket med et teppe eller bare lukka øynene.

Mens barna holder hender og går rundt bjørnen, skal de synge sangen. Når sangen er ferdig ‘våkner’ bjørnen og skal prøve å fange en av de andre barna. Den som uheldigvis blir fanget må være den nye bjørnen, og sånn fortsetter ‘bjørnen sover’ leken.

Sangteksten til ‘Bjørnen sover’:

Bjørnen sover, bjørnen sover,

i sitt lune hi.

Den er ikke farlig,

bare vi går varlig,

Men man kan nok,

men man kan nok

aldri være TRYGG!

6. Stolleken

Dette er en klassisk lek som alltid er like morsom for både små og store. Sett ut en stol mindre enn til antallet barn som er med i leken, slik at man kan kåre en vinner til slutten. 

Spill av musikk mens barna danser rundt stolene. Når musikken stopper, må alle prøve å finne en stol å sitte på. En stol blir tatt bort mellom hvert spill, og den som ikke har en stol å sitte på, er ute av leken. Denne leken kan man kobinere også med takten til musikken, slik at alle må følge takten  i skrittene rundt stolene.

7. Allsang eller karaoke

Velg sanger fra enten Spotify eller karaokeversjoner av populære barne- og familievennlige sanger på YouTube, og la barna synge med. Dette kan være en flott aktivitet for å gjøre noe koselig i lag – enten for gøy, feire høytider eller bare synge bursdagssangen for bursdagsbarnet.

8. Improvisasjon med instrumenter

Gi barna ulike musikkinstrumenter eller leker som kan brukes som instrumenter, her kan du la kreativiteten løpe fritt. La barna improvisere sin egen musikk ved å spille på instrumentene. Dette kan være en flott måte å lære barn om lyd, rytme og improvisasjon, samtidig som de kan uttrykke seg på en kreativ måte.

9. Hode, skulder, kne og tå

Hode, skulder, kne og tå er en klassisk musikklek som fungerer godt for å få i gang kroppen til både små og store, til og med stemmebåndene. Poenget med øvelsen er at man synger sangteksten med barna mens de tar på kroppsdelene sangen forteller.

Sangteksten til ‘Hode, skulder, kne og tå’:

Hode, skulder, kne og tå, 

kne og tå

Hode, skulder, kne og tå, 

kne og tå.

Øyne, ører, kinn å klappe på.

Hode, skulder, kne og tå, 

kne og tå.

10. Frysedansen

Helt til slutt har vi en simpel men utrolig morsom musikklek man kan leke i både små og store grupper. Den voksne skal være DJ, mens barna skal danse til en sang. Denne leken fungerer godt med en sang som har litt tempo hvor aktivitetsnivået er høyt.

Barna kan danse hvordan de selv ønsker, men så fort sangen stopper må alle barna fryse i den posisjonen de befinner seg i. Her kan det bli mye latter og moro!


Konklusjon

Da har vi kommet til slutten av listen.

Musikkleker i undervisning eller i lek er en fantastisk måte å lære barn om musikk på, samtidig som de kan ha det gøy og uttrykke seg på en kreativ måte. 

De 10 musikklekene som er presentert her, er alle gode valg for lærere som ønsker å engasjere barna i undervisningen og lek. Fra instrumentimprovisasjon til stollek, er det mange måter å inkludere musikk i undervisningen og skape en morsom og stimulerende læringsopplevelse for barna. 

Med flere av disse musikklekene kan lærere eller foreldre gi barna et musikalsk grunnlag som kan følge dem gjennom livet, samtidig som de opplever gleden av å lære og uttrykke seg gjennom musikk.

Related Posts