Kjente 17. mai-sanger med text til nasjonaldagen

En samling over kjente norske 17. mai sanger med tekst, som man kan synge og feire nasjonaldagen med! Hipp-hurra! 🇳🇴
Det norske flagg som flagrer i vinden, med en solnedgang i bakgrunnen.

Ja, vi elsker dette landet

‘Ja, vi elsker dette landet’ er vår offisielle nasjonalsang og synges patriotisk hver 17. mai rundt om i vårt vakre, langstrakte land. Sangteksten er skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson i 1859 og har senere blitt mer modernisert til å passe dagens bokmål, slik at vi alle kan synge med! Teksten finner du nedenfor.

Ja, vi elsker dette landet – Musikk og tekst

Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson – Melodi: Rikard Nordraak

Ja, vi elsker dette landet
som det stiger frem
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor,
og den saganatt som senker
drømmer på vår jord.

Dette landet Harald berget
med sin kjemperad,
dette landet Håkon verget
medens Øyvind kvad;
Olav på det land har malet
korset med sitt blod,
fra dets høye Sverre talte
Roma midt imot.

Bønder sine økser brynte
hvor en hær drog frem;
Tordenskjold langs kysten lynte,
så den lystes hjem.
Kvinner selv stod opp og strede
som de vare menn;
andre kunne bare grede,
men det kom igjen!

Visstnok var vi ikke mange,
men vi strakk dog til,
da vi prøvdes noen gange,
og det stod på spill;
ti vi heller landet brente
enn det kom til fall;
husker bare hva som hendte
ned på Fredrikshald!

Hårde tider har vi døyet,
ble til sist forstøtt;
men i verste nød blåøyet
frihet ble oss født.
Det gav faderkraft å bære
hungersnød og krig,
det gav døden selv sin ære –
og det gav forlik.

Fienden sitt våpen kastet,
opp visiret for,
vi med undren mot ham hastet;
ti han var vår bror.
Drevne frem på stand av skammen
gikk vi søderpå;
nu vi står tre brødresammen,
og skal sådan stå!

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.

Gud signe vårt dyre fedreland

«Gud signe vårt dyre fedreland» er en kjent norsk salme og hymne skrevet av Elias Blix i 1891. Sangen har samme melodi som N.F.S. Grundtvigs danske salme «Den signede dag med fryd vi ser» og blir ofte omtalt som Norges nasjonalsalme.

Elias Blix skrev et utkast til salmen på Lillehammer vinteren 1890 og den ble trykt samme år i bladet Nordmannen. Salmen er en del av kirkelig sammenheng og blir ofte benyttet på nasjonale høytidsdager, slik som 17. mai.

Gud signe vårt dyre fedreland – Musikk og tekst

1.
 Gud signe vaart dyre Fedraland
Og lat det som Hagen bløma!
Lat lysa din Fred fraa Fjell til Strand
Og Vetter fyr Vaarsol røma!
Lat Folket som Brøder saman bu,
Som Kristne det kann seg søma!

2. 
Vaart Heimland i Myrker lenge laag,
Og Vankunna Ljoset gøymde.
Men Gud, du i Naade til oss saag,
Din Kjærleik oss ikkje gløymde:
Du sende ditt Ord til Norigs Fjell,
Og Ljos yver Landet strøymde.

3.
 Og Norig det ligg vel langt i Nord,
Og Vetteren varer lenge;
Men Ljoset og Livet i ditt Ord
Det ingen kann setja Stenge.
Um Fjellet er høgt og Dalen trong,
Ditt Ord heve daa sitt Gjenge.

4.
a So blømde vaart Land i Ljos og Fred,
Det grodde saa grønt i Lider,
Men atter seig Natt paa Landet ned
Med Trældom og tunge Tider.
Og Folket det sukka etter Ljos,
Og du lyste upp umsider.

5. 
Og Morgonen rann, og Myrkret kvarv,
Som lenge vaar Lukka skygde,
Du atter oss gav vaar Fridoms Arv
Og honom i Trengsla trygde.
Du verna vaart Folk og gav oss Fred,
Og Landet med Log me bygde.

6.
 Vil Gud ikkje vera Bygningsmann,
Me faafengt paa Huset byggja.
Vil Gud ikkje verja By og Land,
Kann Vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss, Gud, so me kann bu
I Heimen med Fred og Hyggja!

7.
 No er det i Norig atter Dag
Med Vaarsol og Song i Skogen.
Um Sædet enn gror paa ymist Lag,
Det brydder daa etter Plogen.
So signe daa Gud det gode Saad,
Til Groren ein Gong er mogen!

Norge i rødt, hvitt og blått

‘Norge i rødt, hvitt og blått’ er en av de mest kjente norske nasjonalsangene og blir mye brukt til 17. mai feiring. Sangen ble skrevet under okkupasjonstiden i 1941 av Finn Bø, Bias Bernhoft og Arild Feldborg, mens melodien er komponert av svenske Lars-Erik Larsson.

Sangen ‘Norge i rødt, hvitt og blått’ er en hyllest til fedrelandet og vårt flagg. Sangen har blitt en viktig del av feiringen av vår frihet og selvstendighet. Syng av full hals!

Norge i rødt, hvitt og blått – Musikk og tekst

Hvorhen du går i li og fjell, 
en vinterdag, en sommerkveld 
med fjord og fossevell, 
fra eng og mo med furutrær 
fra havets bryn med fiskevær 
og til de hvite skjær, 
møter du landet i trefarvet drakt, 
svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt. 
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien, 
rammer stripen med blåklokker inn 
mot den rødmalte stuen ved veien, 
det er flagget som vaier i vind. 
Ja, så hvit som det hvite er sneen, 
og det røde har kveldssolen fått, 
og det blå ga sin farve til breen, 
det er Norge i rødt, hvitt og blått. 

En vårdag i en solskinnsstund 
på benken i Studenterlund 
der sitter han og hun, 
to unge, nyutsprungne russ, 
to ganske nylig tente bluss, 
i 20 grader pluss. 
Hun er som en gryende forsommerdag 
som farves av gjenskinnet av det norske flagg. 
Ja, så hvit som det hvite er kjolen, 
og så rødt som det rø’ hennes kinn, 
hennes øyne er blå som fiolen, 
hun er flagget som vaier i vind. 
Han har freidig og hvitlugget panne, 
og en lue i rødt har han fått. 
Med en lyseblå tiltro til landet 
står vår ungdom i rødt, hvitt og blått. 

De kjempet både hun og han! 
Nå lyser seirens baunebrann, 
utover Norges land. 
Mot himlen stiger flagg ved flagg 
Som tusen gledesbål i dag, 
For alle vunne slag. 
Det knitrer som før over hytte og slott, 
Et flammende merke i rødt og hvitt og blått. 
Som et regnbuens tegn under skyen, 
Skal det evig i fremtiden stå. 
Se, det glitrer på ny over byen, 
I det røde og hvite og blå. 
La det runge fra gaten og torget, 
Over landet som nordmenn har fått: 
Du er vårt, du er vårt, gamle Norge! 
Vi vil kle deg i rødt, hvitt og blått!

Vi er en nasjon, vi med

‘Vi ere en Nasjon vi med’ er en sang som ble skrevet av Henrik Wergeland og publisert i et ukeskrift, 1841. Diktet uttrykker Wergelands ønske om å inkludere barna i feiringen av nasjonaldagen, og å anerkjenne de yngre som en del av nasjonen og frigjøringen.

Vi er en nasjon, vi med – Musikk og tekst

Vi ere en nasjon vi med,
vi små en alen lange,
et fedreland vi frydes ved,
og vi, vi ere mange.
Vårt hjerte vet, vårt øye ser
hvor godt og vakkert Norge er,
vår tunge kan en sang blant fler
av Norges æres-sange.

Mer grønt er gresset ingensteds,
mer fullt av blomster vevet
enn i det land hvor jeg tilfreds
med far og mor har levet.
Jeg vil det elske til min død,
ei bytte det hvor jeg er fødd,
om man et paradis meg bød
av palmer oversvevet.

Hvor er vel himlen mere blå?
Hvor springer vel så glade
de bekker som i engen gå
for blomstene å bade?
Selv vinteren jeg frydes ved,
så hvit og klar som strøet med
all stjernehimlens herlighet
og hvite liljeblade.

Jeg ikke vil for fremmed vår
min norske vinter bytte,
og fremmed slott ei nær forslår
imot min faders hytte.
Han sier han er der så fri.
Det ei så nøye fatter vi,
men noe godt er visst deri
som verd er å beskytte.

Gid jeg da snart må blive stor
-jeg har så lenge biet-
at tappert jeg kan verne for
min faders dyre frihet!
Og skulle noen vel med makt
få fedrelandet ødelagt?
Hvert liv, min fader jo har sagt,
er til dets frelse viet.

Det leve da som gran og fyr,
de sterke, eviggrønne,
som stjernene bak sine sky'r
er alltid like skjønne!
Kom vår og høst, som alltid før,
med blomster for min moders dør
med gyllent korn på faders stør,
som vil du dem belønne

Mellom bakkar og berg

Mellom bakkar og berg – Musikk og tekst

Tekst: Ivar Åsen – Melodi: Ludvig M. Lindeman

Millom bakkar og berg ut med havet
heve nordmannen fenget sin heim,
der han sjølv heve tufterna gravet
og sett sjølv sine hus uppå deim.

Han såg ut på dei steinutte strender
det var ingen, som der hadde bygt.
«Lat oss rydja og bygja oss grender,
og so eiga me rudningen trygt».

Han såg ut på det bårutte havet;
der var ruskutt å leggja ut på;
men der leikade fisk ned i kavet,
og den leiken den vilde han sjå.

Fram på vetteren stundom han tenkte:
Giv eg var i eit varmare land!
Men når vårsol i bakkarne blenkte,
fekk han hug til si heimlege strand.

Og når liderna grønka som hagar,
når det laver av blomar på strå,
og når næter er ljosa som dagar,
kann han ingenstad vænare sjå.

Fagert er landet

‘Fagert er landet’ – en hyllest til norsk natur skrevet av Anders Hovden i 1907 mens han var sokneprest i Krødsherad, Buskerud. Teksten ble født etter en magisk skitur i solskinn, da Hovden ble overveldet av landskapets skjønnhet.

Sangen ble først publisert i en diktsamling fra 1907. Siden den tid har salmen blitt en nasjonalhymne for det norske folk. Selv om Hovden opprinnelig skrev teksten til melodien av “Kirken den er et gammelt hus”, synges den nå vanligvis til en melodi av den tyske salmeskribenten Melchior Vulpius fra 1609. Med sin hylling av norsk natur og landskap, har “Fagert er landet” blitt et symbol på den stolte norske identiteten.

Fagert er landet – Musikk og tekst

Tekst: Anders Hovden – Melodi: Melchior Vulpius

Fagert er landet du oss gav,
Herre, vår Gud og vår Fader!
Fagert det stig av blåe hav,
Soli ho sprett og ho glader,
Signar vårt land i nord og sud,
Soleis di åsyn lyser, Gud,
Yver vårt Noreg i nåde.

Tidi ho renn som ei elv mot os,
Fort skiftar sumar med vetter.
Fader, ver alltid Noregs los
Radt til dei seinaste ætter;
Herre, vår Gud, vår Noregs Gud,
Varda vårt land frå fjell til flud,
Lær oss å gå dine vegar!

Signa då, Gud, vårt folk og land,
Signa vårt strev og vår møda,
Signa kvar ærleg arbeidshand,
Signa vår åker med grøda!
Gud, utan deg den vesle urt
Veiknar og visnar, bleiknar burt,
Ver oss du ljoset og livet!

17. mai er vi så glad i

‘Syttende mai er jeg så glad i’ eller ’17. mai sang for de små’ er en populær norsk sang som synges i 17. mai-togene på Norges nasjonaldag. Teksten ble skrevet av Margrethe Munthe, og den er spesielt tilpasset, og skrevet som en barnesang.

17. mai er vi så glad i – Musikk og tekst

17. mai er vi så glad i,
moro vi har fra morgen til kveld!
Da er det så du,
om vi er små du,
er vi med likevel
Jeg roper hurra dagen så lang,
synger for Norge mangen en sang
Og jeg, jeg kan du
elske mitt land du,
det skal du se en gang

Pent lite flagg du,
fikk jeg i dag du,
flagg med en stang så lang og så ny
Nå skal jeg springe,
løfte og svinge
flagget mitt høyt mot sky
Ser du den sløyfen som jeg har på,
den er så gild, så rød, hvit og blå
Jeg bare venter
mor snart meg henter,
så skal vi sammen gå

Far skal bli med du,
tenk, vi skal se du,
barna som går i rekker og rad,
se flagg og faner
i lange baner!
Å, du hvor jeg er glad!
Høre musikk, trommer og sang
Å den som kunne bli med en gang
Kanskje jeg får du
lov neste år du,
da er jeg stor og lang!
Related Posts